• Изчерпан

WynTube Alert - Винтюб Алърт

0 Review(s) 

ВинТюбАлърт е пълноценна храна с антимикробиологично действие, имайки предвид съдържанието на деривати на хитина. От гледна точка на хранителните вещества, осигурява органичен азот, витамини и минерални соли. Може да се използва през всяка фаза на ферментацията, от засяването с дрожди до втората ферментация при производството на пенливи вина.

DC-8055

винТюб: храна в миниТюбс

Използвана е добре познатата технология миниТюб за храните за дрожди. С поредицата винТюб (храна за винени дрожди в миниТюбс) целта е БЕЗ ПРАХ,... БЕЗ МРЪСОТИЯ,.... САМО ЖИЗНЕНОСТ,... и е постигната.

С винТюбАлърт кинетиката на ферментацията и производството на аромати се подобрява благодарение на тези хранителни вещества и могат да достигнат максимално изразяване, имайки предвид селективното действие на хитиновите производни. Тези естествени и неалергенни полизахариди предотвратяват размножаването на млечнокиселите бактерии и дивите дрожди, и най-вече апикулатните дрожди Brettanomyces. При препоръчаните концентрации, нямат подтискащо действие върху Saccharomyces cerevisiae. Антимикробното действие на винТюбАлърт предотвратява спонтанната ябълчено-млечнокисела ферментация, повишаването на летливите киселини и производството на нежелани аромати. Също така създава най-добрите условия за получаване оптимални резултати със засятите дрожди. При мъст с особен дефицит, се препоръчва друг азотен препарат. С винТюбАлърт е възможно намаляването на количеството използван серен диоксид, от където и в края на ферментацията количеството ацеталдехид е понижено.

Забележка: 10 г/хл винТюбАлърт осигурява 6 мг/л YAN

DC-8055

Лист с данни

Подходящи за
бели вина
втора ферментация
материали за дестилати
пенливи вина
розе вина
трудна ферментация
червени вина
Условия на ферментация
до 35-38℃
ВНИМАНИЕ
Антимикробното действие се намалява при мътна мъст или вино. В тези случай се препоръчва по-висока доза!
За да започнете ЯМКФ във вина, обработвани с wynTube Alert, виното трябва първо да се преточи и след това да се засее с избраните млечнокисели бактерии.
Не използвайте при засяване едновременно с бактерии и дрожди
Не използвайте при засяване с не-Saccharomyces
При преточване хитиновите производни се премахват, заедно с мъртвите клетки и виното вече не е защитено от последваща микробиологична развала. Обмислете добавяне на SO2 или други мерки за защита от развала.

Свали

ТХ ВинТюб Алърт

Технически характеристики WynTube Alert

Свали (95.35KB)

Reviews

Write your review

WynTube Alert - Винтюб Алърт

ВинТюбАлърт е пълноценна храна с антимикробиологично действие, имайки предвид съдържанието на деривати на хитина. От гледна точка на хранителните вещества, осигурява органичен азот, витамини и минерални соли. Може да се използва през всяка фаза на ферментацията, от засяването с дрожди до втората ферментация при производството на пенливи вина.

Write your review